Skip to main content

Het begin van uw taxi-carrière: Lei Wolters

Wij helpen u graag met het behalen van uw chauffeurskaart

Vanaf 1 juli 2004 is het Basisdiploma Taxichauffeur wettelijk verplicht voor iedereen die het beroep van taxichauffeur wil uitoefenen. Dit diploma wordt toegevoegd aan de al bestaande eisen voor het verkrijgen van een chauffeurspas (de huidige naam is chauffeurskaart), te weten een verklaring omtrent het gedrag en een geneeskundige verklaring.
Vanaf 1 juli 2004 is het Basisdiploma Taxichauffeur wettelijk verplicht voor iedereen die het beroep van taxichauffeur wil uitoefenen. Dit diploma wordt toegevoegd aan de al bestaande eisen voor het verkrijgen van een chauffeurspas (de huidige naam is chauffeurskaart), te weten een verklaring omtrent het gedrag en een geneeskundige verklaring.

Tarieven

Bekijk hiervoor onze prijslijst.
Wat bieden wij?
 • Klassikale opleiding in Roermond
 • Praktijkbegeleiding incl. auto en lunch
 • Examenbegeleiding incl. auto
 • Hoog slagingspercentage
 • 45 jaar ervaring vanuit taxibranche
Groepslessen voor bedrijven ook mogelijk op eigen locatie, informeer naar onze groepstarieven!
Prijzen zijn inclusief examengelden (0% BTW) en exclusief 21% BTW over de opleidingskosten.
taxiopleidingen

Overige informatie

Inhoud van de taxiopleiding
De basisopleiding Taxichauffeur kent zowel een theorie- als een praktijkgedeelte. In de lessen komen onder meer de volgende zaken aan de orde:
 • Verkeerswetgeving
 • Wet- en regelgeving met betrekking tot het taxivervoer
 • Administratie en documenten
 • Ritvoorbereiding en ritprijs
 • Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
 • Optreden bij verkeersongevallen
 • Communicatie
 • Klantgerichtheid en beroepshouding
 • Conflictsituaties en eigen gedrag
 • Handelen bij agressie
 • Afhandelen van klachten
 • Topografische kennis van Nederland
 • Professioneel rijgedrag
 • Oplossen van storingen
 • Omgaan met boord- en communicatieapparatuur
 • Route en rijtijd
 • Klantensoorten en gedrag
 • Afhandeling van ongevallen
Duur van de opleiding

Is een opleiding bestaat uit 8 dagdelen; 5 dagdelen theorie van 3,5 uur en 2 dagdelen praktijk van 4 uur met twee/drie personen in één auto.

Normaliter is deze opleiding voldoende om de examens met goed gevolg af te leggen.

De totale duur van de opleiding bedraagt ca. 3 maanden. Dit is inclusief theorielessen, examentraining, theorie-examen, praktijklessen, praktijkexamentraining en praktijkexamen. Aansluitend geldt een doorlooptijd van circa 3 weken, bij KIWA, voor het afleveren van het document Taxipas/Chauffeurskaart. In totaal is de kandidaat dus ca. 3 maanden bezig om een kwalificerende opleiding met diploma af te sluiten.

Overige voorwaarden kandidaten
 • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B;
 • Goede beheersing hebben van de Nederlandse taal;
 • In het bezit kunnen komen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en een Geneeskundige Verklaring ten behoeve van de taxipas/chauffeurskaart.

P.S. Dit laatste punt is van belang voor aanvang van deze opleiding. Mochten er problemen zijn waar de kandidaat van kan denken dat dit problemen kan opleveren bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (voorbeeld evt. fraude gepleegd) of op medische vlak (voorbeeld een oogziekte) dan is het beter dit allemaal van te voren na te gaan alvorens te starten met een opleiding.

TX-opleidingen
Taxibedrijven die het TX-Keur voeren dienen hun chauffeurs jaarlijks een algemene bedrijfscursus te laten volgen en 1x per 2 jaar een bedrijfsspecifieke cursus, waaronder bv. Sociale vaardigheden en Doelgroepenvervoer. Ons bedrijf beschikt over een TX-opleider die bevoegd is deze cursussen te mogen uitvoeren. Voor meer informatie neem contact met ons op.
Levens Reddend Handelen (LHR) cursussen verplicht voor chauffeurs van TX-keurmerk bedrijven. Neem voor meer informatie contact op.