• Home
  • Autotheorie in 1 dag

Wil je ook graag de autotheorie in 1 dag halen?

Vul dan het aanmeldingsformulier in en download de voorwaarden.
Na betaling ontvang je automatisch de voorbereidingsinformatie.

Planning

De volgende autotheorie in 1 dag is op:
autotheorie in een dag
Theorie

Cursusdata:
Bekijk onze website voor mogelijke cursusdata. Geef vervolgens aan welke datum aansluit bij je keuze.

Ondergetekende meldt zich aan voor bovenvermelde cursus en zal het cursusbedrag ad € 99,00 exclusief examen of ad € 145,00 inclusief examen, per omgaande overmaken op bankrekeningnummer NL61RABO0102049068 t.n.v. Lei Wolters Taxiopleidingen Roermond o.v.v. "naam kandidaat en 1-daagse theoriecursus"!

Na ontvangst van je betaling ontvang je de uitnodiging per mail!

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik kennis te hebben genomen van voorwaarden.

Al onze diensten worden geleverd volgens de algemene voorwaarden (zie www.knv.nl en www.tx-keur.nl)

Alle rechten voorbehouden © Lei Wolters, 2022. Beheer en onderhoud: LinQxx