Skip to main content

Algemene voorwaarden Autotheorieles in 1 dag

 • Maximum aantal cursisten per cursusdag: 20 personen;
 • Duur lesdag: van 08.00 tot 17.00 uur;
 • Betaling dient vooraf te geschieden bij aanmelding. Als de betaling vooraf niet is ontvangen; dan kun je niet aan de cursus deelnemen;
 • De theoriecompact cursus heeft betrekking op auto categorie B;
 • Indien de keuze valt op de 1-daagse theoriecompact cursus met examen, dan wordt het examenmoment pas ingepland ná betaling van het bovengenoemde inschrijfgeld;
 • Wanneer de cursusdatum is volgeboekt, zal in onderlinge overleg met de cursist een nieuwe datum worden ingepland;
 • Tijdens de 1-daagse theoriecursus wordt een lunch geregeld, bestaande uit koffie/thee/frisdrank en belegde broodjes. Dit is in de cursusdag en – bijdrage inbegrepen en hoeft dus niet extra betaald te worden;
 • Lesmateriaal: we sturen je na aanmelding en betaling van het cursusbedrag, via e-mail een online theoriecompact inlogcode toe. Die theoriecompact voorbereidingsmodule is 1 week geldig en dat is inclusief 2 uur online examentrainingen. Met die theoriecompact online inlogcode moet je je voorbereiden op de cursusdag. Met deze online theoriecompact inlogcode log je als volgt in: Ga naar onze website: www.leiwolters.nl, klik dan op: Verkeersschool, en klik daarna op: Theorie-Login;
 • Zonder voorbereiding van de online theoriecompact cursus heeft het weinig zin om aan deze cursusdag deel te nemen. Zorg dat je uitgerust, voorbereid en fit bent;
 • De les wordt gegeven door een WRM gecertificeerde instructeur;
 • Na aanmelding en betaling vindt er geen restitutie plaats bij afmelding of bij het niet verschijnen van de cursist op de cursusdatum;
 • Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy-statement van de onderneming Lei Wolters;
 • De verkeersschool Lei Wolters is niet aansprakelijk voor eventueel door de cursist niet behaalde resultaten bij een CBR-theorie examen. Daarnaast is er sprake van Nederlands Recht op alle rechtsbetrekkingen van Verkeersschool Lei Wolters.
Alle leveringen en overeenkomsten geschieden volgens onze algemene voorwaarden en het privacy statement