Per 1 juli 2015: het T-rijbewijs

Tractor rijbewijs (T)

De verkeersveiligheid in Nederland is de laatste twintig jaar sterk verbeterd wat resulteert in een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Deze verbetering van de verkeersveiligheid geldt echter niet voor de landbouw- en bosbouwtrekker (LBT) en het motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS). Dit blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Om de verkeersveiligheid met betrekking tot LBT’s en MMBS’en te verbeteren wordt per 1 juli 2015 het T-rijbewijs ingevoerd.

Invoering

Het T-rijbewijs is bedoeld voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Het rijbewijs gaat het huidige certificaat van vakbekwaamheid, dat jongeren moeten hebben als ze met een tractor betaalde arbeid verrichten, vervangen. Wie zo'n certificaat heeft, krijgt een jaar de tijd om het om te wisselen voor het T-rijbewijs. Wie op de invoeringsdatum rijbewijs B heeft, heeft na de invoering van de nieuwe regels nog 10 jaar de tijd voor het bijschrijven van de categorie T op het rijbewijs krijgen zonder hiervoor examen af te leggen. Toekomstige houders van een C rijbewijs zijn ook na de inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel gemachtigd om een LBT en MMBS te besturen en zij krijgen de categorie T automatisch bijgeschreven
Het T-rijbewijs is vanaf 2015 te behalen vanaf 16 jaar. Het theorie-examen mag vanaf 15,5 jaar worden afgelegd. De geschiktheidseisen voor een T-rijbewijs zijn gelijk aan het B rijbewijs. Dat betekent dat dezelfde regels gelden voor bijvoorbeeld het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

bron: CBR.nl